LİSANSÜSTÜ TEZ ÇALIŞMALARI

   Kütahya Yöresi’nde Yayılış Gösteren Kene Türlerinin Araştırılması

   Kütahya Yöresi’nde Kenelerde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Virüsünün Moleküler Yöntemlerle Araştırılması

   Kütahya İli Çevresindeki Su Kaynaklarında Zoonotik Cryptosporidium türlerinin Moleküler Yöntemlerle Araştırılması

Son Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2014, Cumartesi